ueber-uns

Андреев Инвестмънт Груп АД не само притежава дъщерни дружества, а и участва съществено в тяхното управление. Тези отговорности включват определяне на стратегическите бизнес сфери на дейност, стратегическо управление, контролинг, заемане на ръководни позиции, ликвидност и управление на паричните средства в рамките на групата. В холдинговото дружество се извършва и мониторинг на централните функции, като например инвестиции, данъци и правни отношения.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Поради дългогодишния опит в различни сфери на дейност, холдинг Андреев Инвестмънт Груп АД винаги успява да заеме успешно позиции на пазара, както с новите си дейности, така и при внедряването на нови продукти. Тясното сътрудничество между холдинга и ръководителите на дъщерните дружества позволява по всяко време вземането на бързи и компетентни решения, без да се прави компромис с ежедневния бизнес.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ: ВИНСЕНТ АНДРЕЕВ

Председател на съвета на директорите / CEO

Винсент Андреев започва кариерата си през 2005 г. и основава успешно фирми в областта на дистрибуцията, диалоговия маркетинг, електронните разплащания и финансовите услуги.

След неговото назначаване на поста Председател на съвета на директорите на Андреев Инвестмънт Груп АД, Винсент Андреев обогатява съществуващите структури с нови, иновативни бизнес идеи. Разширяването се допълва чрез интегрирането на предприятие за оперативен лизинг, както и на дружество за портфолио-мениджмънт на недвижими имоти.

Основни акценти на дейността му са контролът и устойчивото непрекъснато развитие на старите и нови дъщерни дружества на холдинга.

ФИРМИ НА АНДРЕЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

fortunatrejdektranscapitallion-hotelspfandoAndreew Real EstateREALIUS