ДИСТРИБУЦИЯДИСТРИБУЦИЯ
ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ
ЛОГИСТИКАЛОГИСТИКА
ХОТЕЛИХОТЕЛИ
Оперативен лизингКЕШ & ДРАЙВ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯНЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯ
"ПОСТИГАМЕ ЗАЕДНО ЦЕЛИТЕ СИ"

Андреев Инвестмънт Груп АД е група, състояща се от 9 дружества с повече от 1000 служители, която работи на територията на Европа.

Андреев Инвестмънт Груп АД е холдингово дружество, част от дъщерните компании в което съществуват от 1989 г. Дружествата фокусират дейността си в областта на дистрибуцията, логистичните услуги, оперативния лизинг, хотелиерството и портфолио-мениджмънтa на недвижими имоти.

НОВИНИ

Март 2019

ProImmobilia Prio Haus- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH сменя своето наименование и от Проимобилиа става РЕАЛИУС ГмбХ. За да избегнем объркването при досегашното наименование с други участници на пазара, ние решихме да пристъпим към ясно и точно разграничаване.

realius

С нашето ново име ние искаме да постигнем и еднозначно позициониране и интегриране във фирмената група на Андреев Инвестмънт Груп (АИГ) и Андреев Холдинг ГмбХ; затова РЕАЛИУС прие логото на дружеството-майка.

В името РЕАЛИУС се съдържа РЕАЛ като кратка форма на real estate и синоним на недвижими имоти. Завършекът на новото име представлява кратка сричка във формата на наставка и придава на името хармонично звучене, РЕАЛИУС.

Основната дейност на Проимобилиа ( вече РЕАЛИУС ) остава формирането и управлението на портфолио от недвижими имоти.

ФИРМИ НА АНДРЕЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

fortunatrejdektranscapitallion-hotelspfandoAndreew Real EstateREALIUS