ДИСТРИБУЦИЯДИСТРИБУЦИЯ
ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ
ЛОГИСТИКАЛОГИСТИКА
ХОТЕЛИХОТЕЛИ
Оперативен лизингКЕШ & ДРАЙВ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯНЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯ
"ПОСТИГАМЕ ЗАЕДНО ЦЕЛИТЕ СИ"

Андреев Инвестмънт Груп АД е група, състояща се от 9 дружества с повече от 1000 служители, която работи на територията на Европа.

Андреев Инвестмънт Груп АД е холдингово дружество, част от дъщерните компании в което съществуват от 1989 г. Дружествата фокусират дейността си в областта на дистрибуцията, логистичните услуги, оперативния лизинг, хотелиерството и портфолио-мениджмънтa на недвижими имоти.

НОВИНИ

май 2020

Андреев Инвестмънт Груп и тази година остана вярна на традицията си и отново направи дарения на благотворителни организации в България и Германия. И това се случи въпреки трудното време на карантини, рестрикции и неблагоприятна глобална икономическа ситуация. Тази година акцентът е върху насърчаването на институции и проекти, които работят за деца в неравностойно положение.

Бяха дарени общо над 100 000 евро на четири нестопански организации за деца:

SchutzengelWerk
Die Arche
Stiftung KinderHertz
www.concordia.bg/nachalo

schutzengelwerk smallconcordia smallarche smallarche 2 small

В центъра на вниманието на всички тези организации са децата и техните потребности. Това може да бъде покрив над главата им или топла храна, но също така и ежедневни занимания, с които да се подобрят социалните им умения. Тъй като тези деца произхождат от социално слаби и неравностойни семейства, те често се чувстват отхвърлени от обществото и без перспектива. Благодарение на инструкторите и педагозите от благотворителните организации, у децата се изграждат важни ценности и им се осигурява възможност за развитие в социалната среда. Децата получават любов и сплотеност, изпитват стабилност и сигурност и са придружавани и подкрепяни, включително и в тяхното образование.

Конкретно за всяка една от подпомогнатите организации:

Организацията SchutzengelWerk работи с деца, чието хранене е недостатъчно и имат проблеми в образователните си и социални умения. SchutzengelWerk се е посветила на трудни и неглижирани деца, които се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа. Нашето дарение осигурява на тези деца възможността да отидат за първи път на екскурзия.

Die Arche също се ангажира с проекти за подкрепа на деца и младежи. Акцентът в работата й пада върху организирането на свободното време и помощ при подготовка на домашните за училище, както и върху предлагане на безплатна храна. Въпреки че Германия е едно от най-богатите общества, за съжаление и там има деца, които не получават ежедневно храна у дома. Нашето дарение гарантира, че всички деца от тази организация в Берлин ще получават обяд в продължение на една година.

С дарението за фондация KinderHerz ние подпомагаме финансирането на лечението на деца със сърдечно-съдови проблеми и насърчаваме развитието на научните изследвания в тази област.

Организацията Конкордия в България получи дарение от 22 000 лв. за своите социални проекти. Тази фондация помага на деца в нужда, които живеят в крайна бедност и нямат дом, дрехи и храна. Благодарение на Конкордия такива деца могат да израснат в среда, близка до семейната, защото им се осигурява защитен и стабилен дом и психологическа грижа. Предоставят им се и шансове за развитие чрез улесняване на достъпа им до образование. С дарението тази година Андреев Инвестмънт Груп подкрепи Конкордия в осигуряването на храна, облекло и извънкласни занимания за децата.

ФИРМИ НА АНДРЕЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

fortunatrejdektranscapitallion-hotelspfandoAndreew Real EstateREALIUS