ДИСТРИБУЦИЯДИСТРИБУЦИЯ
ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ
ЛОГИСТИКАЛОГИСТИКА
ХОТЕЛИХОТЕЛИ
Оперативен лизингКЕШ & ДРАЙВ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯНЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЯ
"ПОСТИГАМЕ ЗАЕДНО ЦЕЛИТЕ СИ"

Андреев Инвестмънт Груп АД е група, състояща се от 9 дружества с повече от 1000 служители, която работи на територията на Европа.

Андреев Инвестмънт Груп АД е холдингово дружество, част от дъщерните компании в което съществуват от 1989 г. Дружествата фокусират дейността си в областта на дистрибуцията, логистичните услуги, оперативния лизинг, хотелиерството и портфолио-мениджмънтa на недвижими имоти.

НОВИНИ

ДЕКЕМВРИ – 2017

За поредна година фирма ПроИмобилиа отбелязва успешен бизнес резултат.

Чрез множество имотни сделки тя постигна през 2017 год. обем от продажби и покупки на активи от около 100 милиона евро.
Въпреки напрегната ситуация на берлинския имотен пазар, фирмата успя да се развие и да се позиционира на пазара за новата бизнес година 2018.
Според г-н Винсент Андреев портфолиото от недвижими имоти през 2018 год. ще продължава да се изгражда и разширява.

 

ОЩЕ НОВИНИ

 

Ноември 2016 – януари 2017

Нови офиси на Андреев Инвестмънт груп АД и нейните дъщерни фирми
Фортуна КОМ ООД, Транскапитал ЕООД и Хотели ЛИОН EOOD.

Модерни, открити и европейски – така могат да бъдат описани новите офисни помещения на Андреев Инвестмънт Груп (АИГ). В българската столица се състоя официалното откриване на обновените офиси. В края на месец ноември 2016 първоначално бяха представени офисите на дъщерните фирми Фортуна, Транскапитал и хотели ЛИОН, а през януари 2017 бе открит и обновеният централен офис на Андреев Инветсмънт Груп АД.

Една от водещите български архитектурни и дизайнерски къщи разбра фирмената философия на Андреев Инвестмънт Груп АД и я приложи професионално. Чрез модерния дизайн офисите придобиха международен стандарт. При това трябваше да бъде постигнато съзвучие между хармония, стил и функционалност. Особено внимание е отделено освен на светлите работни помещения и конферентни зали и на зоните за отдих и комуникация. Защото служителите трябва да се почувстват добре в техните нови офиси: чрез озеленените и уютни кътове се създават зони на комфорт, а чрез прозрачността на отворените пространства максимално се оптимизират възможностите за обмен на информация.

Чрез инвестирането в обновяване и модернизация Андреев Инвестмънт Груп АД иска да изрази своята фирмена политика и да постигне следните цели:
- Повишаване на иновативността и работната мотивираност;
- Улесняване и засилване на екипната работа;
- По-висока работоспособност и резултати;
- Сплотяване и прозрачност.

.............

 

17.08.2016

На Общо събрание на акционерите на Андреев Инвестмънт Груп АД, проведено на 12.08.2016 г., бяха извършени промени в Съвета на директорите на Дружеството.

Имаме удоволствието да приветстваме г-н Николай Димитров като нов член на Съвета на директорите на Андреев Инвестмънт Груп АД.

Според г-н Винсент Андреев – Изпълнителен директор на Андреев Инвестмънт Груп АД г-н Димитров е най-подходящата личност за тази позиция със своя шестгодишен мениджърски опит в холдинговата група. Приоритетна задача на новия член на Съвета на директорите е подпомагането на Изпълнителния директор в ръководството и контрола на всички дейности в дъщерните дружества.

 

01.01.2016

Андреев Риъл Естейт Холдинг

След създаването си в края на 2014 г. Андреев Риъл Естейт Холдинг закупува недвижими имоти с жилищно и търговско предназначение с обща площ около 20 хил. квадратни метра в централната част на Берлин.

 

07.03.2014

Фортуна Ком ООД

През януари 2014 Фортуна Ком ООД получава изключителните права за дистрибуция на Zewa.

ФИРМИ НА АНДРЕЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД

fortunatrejdektranscapitallion-hotelspfandoAndreew Real Estateproimmobilia